Skyddsombud på förskolan Djurängen

Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombudet ska även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Fler sidor inom om förskolan djurängen

Organisation på förskolan Djurängen

Så här har vi organiserat verksamheten på förskolan Djurängen

Förskolan och vår omgivning på förskolan Djurängen

Förskolan Djurängens gård och inomhusmiljö

Kontakta förskolan Djurängen

Kontakta förskolan Djurängen

Avdelningar på förskolan Djurängen

Kontaktuppgifter till förskolan Djurängens avdelningar

Senast uppdaterad: 16 oktober 2019
Publicerad: 18 maj 2017