Förskolan och vår omgivning

Pedagogiska trygga lärmiljöer som skapar många möjligheter
till lek och lärande

Vår vision ”En trygg miljö” för lärande genomsyrar vår verksamhets miljöer, både utomhus och inomhus. Våra miljöer är utformade utifrån barnens behov och ska stimulera till lärande, lek och kreativitet men även till lugn och ro.

Vår utemiljö består av en stor gård med många olika möjligheter till lek, lärande och motorisk träning. Förskolan Djurängen har också nära till skogen som vi använder som en viktigt pedagogisk miljö.

Våra pedagogiska miljöer är arrangerade utifrån barnens intressen och vårt temaarbete. I våra miljöer finns möjligheter för barnen att utmanas, leka och lära med hjälp av olika språk. Miljöerna bjuder in till aktiviteter som är kopplade till läroplanens strävansmål. På varje avdelning finns även plats för vila och återhämtning.