Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Avdelningar på förskolan Djurängen

Förskolan Djurängen består av Ängen och Djurängsbacken. På Ängen är de yngre barnen placerade och på Djurängsbacken finns de äldre barnen.

Kontaktuppgifter Ängen

Kontaktuppgifter Djurängsbacken

Fler sidor inom om förskolan djurängen

Organisation på förskolan Djurängen

Så här har vi organiserat verksamheten på förskolan Djurängen

Förskolan och vår omgivning på förskolan Djurängen

Förskolan Djurängens gård och inomhusmiljö

Kontakta förskolan Djurängen

Kontakta förskolan Djurängen

Senast uppdaterad: 14 april 2020
Publicerad: 18 maj 2017