Om förskolan Djurängen

Vi erbjuder en mångsidig verksamhet så att barnen får möjlighet att använda olika uttrycksformer genom musik, drama, rörelse, berättande, bild och form.

Barnen ska känna trygghet i kontakten med vuxna och andra barn. Vi på förskolan strävar efter att stärka barnens självkänsla för att barnen ska utvecklas till självständiga och trygga individer som samtidigt känner gemenskap och grupptillhörighet.

Utevistelsen är viktig för oss. Vi har en stor gård med olika spännande lekmiljöer. Vi har dessutom skogen endast ett stenkast bort.

Verksamhetsidé

Vår verksamhet bygger på ett språkstimulerande arbetssätt där vi medvetet arbetar med att stärka språket. Detta arbete pågår under hela den tid barnet går på förskolan.

Det språkstimulerande arbetet knyter vi till vårt temaarbete. Barnens nyfikenhet, intresse och vetgirighet får ta stor plats. Vi vill ha delaktiga barn med inflytande över sin dag på förskolan.

Organisation på förskolan Djurängen

Så här har vi organiserat verksamheten på förskolan Djurängen

Förskolan och vår omgivning på förskolan Djurängen

Förskolan Djurängens gård och inomhusmiljö

Kontakta förskolan Djurängen

Kontakta förskolan Djurängen

Avdelningar på förskolan Djurängen

Kontaktuppgifter till förskolan Djurängens avdelningar