Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan djurängen

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Djurängen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskolan Djurängen

Fotografering på förskolan Djurängen

Fotografering på förskolan Djurängen

Olycksfallsförsäkring för barn på förskolan Djurängen

Kalmar kommuns försäkringar för barn på förskolan Djurängen

Sekretess på förskolan Djurängen

Hur fungerar sekretess på förskolan Djurängen

Senast uppdaterad: 26 maj 2020
Publicerad: 2 juni 2017