Hälsa och trygghet

Lek med hink och spade

För oss är det viktigt att alla barn mår bra. Därför har vi regler som ska skydda barnen, och stöd och hjälp för de som behöver.

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Djurängen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskolan Djurängen

Fotografering på förskolan Djurängen

Fotografering på förskolan Djurängen

Olycksfallsförsäkring för barn på förskolan Djurängen

Kalmar kommuns försäkringar för barn på förskolan Djurängen

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Sekretess på förskolan Djurängen

Hur fungerar sekretess på förskolan Djurängen