Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Visioner och mål

Staket med bokstäver

På Björkenäs förskola arbetar vi för att alla barn ska få förutsättningar att utveckla sitt bästa jag:

  • Vi strävar efter att alla barn ska känna trygghet i sin egen identitet, ha en god självkänsla och en stark tilltro till sin egen förmåga. Alla barn ska känna att de är betydelsefulla.
  • Vi skapar en meningsfull utbildning som utgår från barnens naturliga lust att lära, där lärande, kreativitet och trivsel blomstrar

Läsåret 18/19 kommer vi på Förskolan Björkenäs att arbeta med temat: Sagor i olika uttrycksformer.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan björkenäs

Planer och styrande dokument på förskolan Björkenäs

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Barnets lärande på förskolan Björkenäs

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Björkenäs

Miljö på förskolan Björkenäs

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Björkenäs

Senast uppdaterad: 11 juni 2020
Publicerad: 29 maj 2017