Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Planer och styrande dokument

Förskolan är en del av utbildningssystemet och styrs av både nationella och lokala dokument.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan björkenäs

Visioner och mål på förskolan Björkenäs

Förskolan Björkenäs visioner och mål

Barnets lärande på förskolan Björkenäs

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Björkenäs

Miljö på förskolan Björkenäs

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Björkenäs

Senast uppdaterad: 15 juni 2020
Publicerad: 29 maj 2017