Miljö

Barn tillbringar en stor del av sin tid hos oss på förskolan. Därför är det viktigt att vi på förskolan arbetar med miljöfrågor, både för att barnen ska få en så bra miljö som möjligt att vistas i och för att vi ska minska den påverkan verksamheten har på vår gemensamma miljö.

Det handlar om ett gemensamt ansvar och en långsiktig global utveckling. FN:s definition på hållbar utveckling är:

 "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan björkenäs

Visioner och mål på förskolan Björkenäs

Förskolan Björkenäs visioner och mål

Planer och styrande dokument på förskolan Björkenäs

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Barnets lärande på förskolan Björkenäs

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Björkenäs

Senast uppdaterad: 5 oktober 2020
Publicerad: 5 juni 2017