Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Barnets lärande

Vi lever i en tid där världen utvecklas och förändras snabbt.

Genom att pröva och lära sig förmågor som nyfikenhet, problemlösning och ansvar kommer barnen att lättare möta förändringar. Att få behålla sin barnsliga nyfikenhet genom hela skolsystemet önskar vi alla barn i vår verksamhet. När barn är motiverade och upplever det meningsfullt blir lärandet också roligt.

Introduktion till förskolan

Introduktionen till förskolan pågår under 2 veckor. En del barn och du som vårdnadshavare möter förskolan för första gången. Det är en tid av nya intressanta möten. Efter några veckor brukar förskolan rutiner vara kända för de flesta barn och dig som vårdnadshavare och förskolan blir en trygg plats för omsorg, lek och lärande.

Övergång till förskoleklass

När barnet fyller 6 år är det dags att börja förskoleklass. Vi samarbetar med pedagogerna på berörda skolor. En rutin gällande övergång till förskoleklass finns. Här ingår ett antal besök på blivande skola i sällskap med nuvarande pedagoger. Barnen får ta del av skolans miljö, rutiner och lokaler tex gymnastiksal, matsal och skolgården. Det ingår även besök av blivande pedagog på förskolan där ”lära känna samtal” sker ihop med föräldrar och nuvarande personal.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan björkenäs

Visioner och mål på förskolan Björkenäs

Förskolan Björkenäs visioner och mål

Planer och styrande dokument på förskolan Björkenäs

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Miljö på förskolan Björkenäs

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Björkenäs

Senast uppdaterad: 15 oktober 2018
Publicerad: 12 juni 2017