Pedagogik, metoder och arbetssätt

På Förskolan Björkenäs vill vi att verksamheten är rolig, trygg, utmanande och lärorik. Vi vill att alla känner glädje och vi möter alla med respekt.

Vår verksamhetsidé är: Glädje, Nyfikenhet och Framtidstro, väcker lusten att leka och lära.

Vårt valda tema genomsyrar det dagliga arbetet på förskolan och i det hittar vi inspiration och stimulans till ett utforskande och lustfyllt lärande. Vi utgår från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Som ett redskap för att synliggöra barnens lärande och för att utveckla verksamheten använder vi oss av pedagogisk dokumentation.

Tillsammans med barnen skapar vi upplevelser som inspirerar och skapar förståelse för bland annat språk, matematik, bild, drama, rörelse, teknik och naturvetenskap.

Visioner och mål på förskolan Björkenäs

Förskolan Björkenäs visioner och mål

Planer och styrande dokument på förskolan Björkenäs

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Barnets lärande på förskolan Björkenäs

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Björkenäs

Miljö på förskolan Björkenäs

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Björkenäs