Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Organisation på förskola Björkenäs

Organisation utifrån barnens behov

Vår organisation utgår i första hand från barnens behov. Den är flexibel och kan omfördela till exempel personaltäthet utifrån temporära eller kanske längre behov baserat på vad varje barn har rätt till. Vi vill ha en hög kontinuitet för barn och pedagoger i verksamheten.

Fler sidor inom om förskolan björkenäs

Förskolan och vår omgivning på förskola Björkenäs

Lärmiljön ska inbjuda både till lek och lugn

Kontakta förskolan Björkenäs

Kontakta förskolan Björkenäs

Avdelningar på förskola Björkenäs

Kontaktuppgifter till förskolan Björkenäs avdelningar

Skyddsombud på förskolan Björkenäs

Förskolan Björkenäs skyddsombud, uppgifter och kontaktuppgifter

Senast uppdaterad: 15 juni 2020
Publicerad: 29 maj 2017