Förskolan och vår omgivning

Våra lärmiljöer på förskolan Björkenäs är trygga, genomtänkta, funktionella, flexibla och utgår alltid från barnens behov – detta gäller för såväl ute som innemiljö.

Lärmiljön ska inbjuda både till lek och lugn. Miljön ska inspirera till kreativitet samt skapa glädje och inspiration.

Närheten till naturen ger barnen en möjlighet att på ett naturligt sätt forska i miljön.

Fler sidor inom om förskolan björkenäs

Organisation på förskolan Björkenäs

Så här har vi organiserat verksamheten på förskolan Björkenäs

Kontakta förskolan Björkenäs

Kontakta förskolan Björkenäs

Avdelningar på förskola Björkenäs

Kontaktuppgifter till förskolan Björkenäs avdelningar

Skyddsombud på förskolan Björkenäs

Förskolan Björkenäs skyddsombud, uppgifter och kontaktuppgifter

Senast uppdaterad: 11 augusti 2020
Publicerad: 12 juni 2017