Lysmasken

Natt

Lysmasken är förskolan Björkenäs kväll-, natt- och helgomsorg för barn mellan 1-12 år.

En möjlighet till omsorg för dig som arbetar på obekväma arbetstider.

Lysmaskens lokaler finns på Smålands Lejons väg. Det är flera lägenheter som är sammanslagna och det finns sovrum, kök och flera mindre rum för olika aktiviteter. I anslutning till lokalerna finns en stor inhägnad lekplats.

På Lysmasken vill vi bygga förtroendefulla relationer tillsammans med vårdnadshavare och barn. Vi anpassar verksamhet och aktiviteter efter vilka barn som är hos oss.

Välkomna till oss!

Lysmasken når du på telefon 0480-45 30 49 mellan 16.30-07.30

Kostnaden för kvälls-, natt-, och helgomsorg ryms inom reglerna för maxtaxa och grundprincipen är att det skall finnas ett i förväg överenskommet schema.