Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan björkenäs

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Björkenäs

Likabehandlingsplan för förskolan Björkenäs

Olycksfallsförsäkring på förskolan Björkenäs

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Fotografering på förskolan Björkenäs

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Björkenäs

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Senast uppdaterad: 5 oktober 2020
Publicerad: 2 juni 2017