Sjukanmälan och ledighet

Har du barn i förskolan? Du som vårdnadshavare kan enkelt anmäla när ditt barn är sjukt eller kommer att vara borta från förskolan.

För att tjänsten ska fungera måste du först meddela ditt mobilnummer till den avdelning där ditt barn går.

Sjukanmälan

Skicka till 0730 – 12 14 24 texten FRÅNVARO personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)
(till exempel FRÅNVARO 010814-0000)

Planerad ledighet

Skicka till 0730 – 12 14 24 texten LEDIG personnummer från-till (TTMM-TTMM)
(till exempel LEDIG 010814-0000 161219-161223)

SMS-anmälan fungerar så här

Efter att du skickat ett SMS kontrolleras att ditt mobilnummer finns registrerat på förskolan. Om så är fallet kontrolleras sedan att det personnummer du skickat stämmer överens med dig enligt folkbokföringen. Stämmer allt registreras frånvaron på barnet och förskolans avdelning får direkt reda på det.

Fler sidor inom barn och vårdnadshavare förskolan björkenäs

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan

Förskolan Björkenäs plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Introduktion och övergång på förskolan Björkenäs

Information om introduktion, övergång inom förskolan samt till förskoleklass.

Läsårstider förskolan Björkenäs

Förskolans öppettider samt läsårstider

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på förskolan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Publicerad: 11 december 2020