Vädervarning för kraftfullt snöfall och vind

SMHI har utfärdat en vädervarning för onsdagen 1 december för snö och vind, som kan ge stora störningar i trafiken samt elavbrott.

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Björkenäs

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever ska ha samma rättigheter.