Visioner och mål

Jag kan, jag vill, jag duger!

På Åbyskolans förskola arbetar vi för att arbetsmiljön främjar trygghet, trivsel och arbetsglädje för alla. Åbyskolan förskola är en plats där alla ska känna: jag kan, jag vill och jag duger. Vi vill genom denna vision skapa ett arbetsklimat som vilar på demokratins grund och med en tillåtande atmosfär, där vi respekterar varandras olikheter.

Småkrypen består av fyra hemvister med barn i åldrarna 1-3 år: Fjärilen, Nyckelpigan, Sländan och Myran. Vi vill erbjuda en trygg och lustfylld verksamhet där alla barn får möjlighet att utvecklas. Genom att utgå från barnens intressen, tankar och idéer vill vi skapa en verksamhet där barnet är i fokus. Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan vi följa barnens tankar, synliggöra och utmana deras lärprocesser.

Vi ser leken som betydelsefull och skapar medvetet tid och utrymme för denna. Pedagogerna erbjuder trygghet genom att vara närvarande och aktivt stödja barnen i deras lek. Genom att ta vara på vardagen och vad den har att erbjuda skapar vi roliga och lärorika tillfällen.

Eftersom förskolan är belägen i det natursköna och pittoreska Läckeby tar vi tillvara på den unika miljön som samhället erbjuder genom att röra oss utanför förskolans gård.

Humlan består av två hemvister med barn i åldrarna 4-5 år: Ängshumlan och Åkerhumlan.

Vår verksamhet utgår från barnens intressen, erfarenheter och vilja att lära. Vi använder oss av ett temainriktat arbetssätt för att få ett mångsidit och sammanhängande lärande. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synligöra barnens lärprocesser.

Leken är en central del i vår vardag då vi anser att den är central för allt lärande. Genom leken erövrar barn kunskap och lärdom på ett roligt sätt. Därför erbjuder vi en trygg och tillåtande miljö där barnen för möjlighet att utvecklas.

Vi gör ofta utflykter i närområdet, både till skogen och promenader för att utforska vår omgivning.

Sporren är en förskola och fritidshem som finns i Sporrsjö gamla skola. Miljön är lantlig och den ligger ca 4 km från Läckeby.

Sporren är en kommunal förskola men drivs med en särskild profil som innebär föräldrainflytande och föräldramedverkan. På Sporren får barnen gå mellan 1-12 år.

Barn och familjer får möjlighet att lära känna varnadra under en längre tidsperiod vilket skapar en bra grund för trygghet och goda relationer.

Det extra engagemanget innebär att du som förälder får mer del av ditt barns vardag och insyn i förskoleverksamheten. På Sporren arbetar vi med lustfyllt lärande i såväl temaarbete som lek, att vår miljö ska vara inspirerande, locka till lek och aktivitet såväl inomhus som utomhus. Vi vill vara en ”sporre” för barns utveckling och lärande.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan åby

Planer och styrande dokument på förskolan Åby

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Åby

Hur vi arbetar med lek och lärande

Barnets lärande på förskolan Åby

Inskolning och övergång till förskoleklass för förskolan Åby

Miljö på förskolan Åby

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Åby

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 22 maj 2018
Publicerad: 22 maj 2017