Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Visioner och mål

Jag kan, jag vill, jag duger!

På Åbyskolans förskola arbetar vi för att arbetsmiljön främjar trygghet, trivsel och arbetsglädje för alla. Åbyskolans förskola är en plats där alla ska känna: jag kan, jag vill och jag duger. Vi vill genom denna vision skapa ett arbetsklimat som vilar på demokratins grund och med en tillåtande atmosfär, där vi respekterar varandras olikheter.

Sporren är en förskola och fritidshem som finns i Sporrsjö gamla skola. Miljön är lantlig och den ligger ca 4 km från Läckeby.

Sporren är en kommunal förskola men drivs med en särskild profil som innebär föräldrainflytande och föräldramedverkan. På Sporren får barnen gå mellan 1-12 år.

Barn och familjer får möjlighet att lära känna varandra under en längre tidsperiod vilket skapar en bra grund för trygghet och goda relationer.

Det extra engagemanget innebär att du som förälder får mer del av ditt barns vardag och insyn i förskoleverksamheten. På Sporren arbetar vi med lustfyllt lärande i såväl temaarbete som lek, att vår miljö ska vara inspirerande, locka till lek och aktivitet såväl inomhus som utomhus. Vi vill vara en ”sporre” för barns utveckling och lärande.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan åby

Planer och styrande dokument på förskolan Åby

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Åby

Hur vi arbetar med lek och lärande

Barnets lärande på förskolan Åby

Inskolning och övergång till förskoleklass för förskolan Åby

Miljö på förskolan Åby

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Åby

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 19 oktober 2020
Publicerad: 22 maj 2017