Planer och styrande dokument

Förskolan är en del av utbildningssystemet och styrs av både nationella och lokala dokument.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan åby

Visioner och mål på förskolan Åby

Det här vill vi på förskolan Åby

Omsorg, lek och lärande på förskolan Åby

Hur vi arbetar med lek och lärande

Barnets lärande på förskolan Åby

Inskolning och övergång till förskoleklass för förskolan Åby

Miljö på förskolan Åby

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Åby

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 13 oktober 2020
Publicerad: 22 maj 2017