Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Barnets lärande

Inskolning

Inskolningstiden är den period där barnet ska få lära känna sin nya miljö, sin nya förskollärare, barnskötare och sina nya kompisar. Det är också en tid för föräldrar att lära känna de vuxna på avdelningen och få en inblick i vad som väntar barnet under sin vistelse på förskolan. Vi har valt att genomföra inskolningen under en tvåveckorsperiod där vi börjar med korta besök på cirka 1 timme första dagarna för att efterhand öka närvarotiden allteftersom barnet känner sig trygg med sin nya miljö. De sista dagarna på inskolningen är barnet med och äter och vilar efter maten om barnet har behov av detta.

På Violen och Smörblomman anpassas inskolningen efter varje barns och vårdnadshavares behov, detta beror på att barnet då är äldre.

Saker att ta med till förskolan:

  • gosedjur, filt eller annat som är tryggt för barnet.
  • en väska med extra kläder.
  • blöjor (om barnet använder det).
  • regnkläder och stövlar.
  • idrottkläder (om barnet har idrott på förskolan).
  • solkräm.

Övergång till förskoleklass

När barnen byter verksamhet sker en överskolning så att barnen ska känna sig så trygga som möjligt. Man hälsar på det nya vid flera tillfällen och den nya personalen presenterar sig. Detta sköter vi på förskolan men ni som föräldrar får information om att detta sker när det är aktuellt.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan åby

Visioner och mål på förskolan Åby

Det här vill vi på förskolan Åby

Planer och styrande dokument på förskolan Åby

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Åby

Hur vi arbetar med lek och lärande

Miljö på förskolan Åby

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Åby

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 30 oktober 2020
Publicerad: 22 maj 2017