Pedagogik, metoder och arbetssätt

Barn i sandlåda

Visioner och mål på förskolan Åby

Det här vill vi på förskolan Åby

Planer och styrande dokument på förskolan Åby

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Åby

Hur vi arbetar med lek och lärande

Barnets lärande på förskolan Åby

Inskolning och övergång till förskoleklass för förskolan Åby

Miljö på förskolan Åby

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Åby

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk