Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Om förskolan Åby

Nu är nya förskolan Ekbacken färdig. Där finns avdelningarna Gullvivan, Tusenskönan,Vitsippan, Blåsippan, Violen och Smörblomman.

Genom att utgå från barnens intressen, tankar och idéer vill vi skapa en verksamhet där det kompetenta barnet står i fokus. Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan vi följa barnens tankar, synliggöra och utmana deras läroprocesser.

På förskolan använder vi oss av ett temainriktat arbetssätt för att få ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Vi arbetar dessutom med övergripande teman läsårsvis. Vi har en avdelning, Sporren, som drivs med en särskild profil som innebär ett starkt föräldrainflytande och föräldramedverkan.

Leken är en central del i vår vardag då vi anser att den är mittpunkten i allt lärande. Genom leken erövrar barn kunskap och lärdom på ett roligt sätt. Därför erbjuder vi en trygg och tillåtande miljö där barnen får möjlighet att utvecklas. Vi tar gärna tillvara på den unika miljö som samhället erbjuder genom att röra oss utanför förskolans gränser.

Organisation på förskolan Åby

Så här har vi organiserat verksamheten på förskolan Åby

Kontakta förskolan Åby

Kontakta förskolan Åby

Avdelningar på förskolan Åby

Kontaktuppgifter till förskolan Åbys avdelningar

Skyddsombud på förskolan Åby

Skyddsombudens uppgifter och kontaktuppgifter på förskolan Åby