Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan åby

Olycksfallsförsäkring på förskolan Åby

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Åby

Likabehandlingsarbete och likabehandlingsplan på förskolan Åby

Fotografering i förskolan på förskolan Åby

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Åby

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Senast uppdaterad: 22 januari 2020
Publicerad: 2 juni 2017