Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Åby

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan åby

Olycksfallsförsäkring på förskolan Åby

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Fotografering i förskolan på förskolan Åby

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Åby

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Senast uppdaterad: 14 februari 2018
Publicerad: 22 maj 2017