Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Lindeberga Sjöängen

Ledordet för vår förskola är tillsammans. Vi ser vikten av att arbeta tillsammans med barn, vårdnadshavare och varandra för att få en god kvalité på förskolans verksamhet.

Fler sidor inom om förskolan

Om förskolan Lindeberga Sjöängen

Här kan du läsa mer om förskolan

Planer och styrande dokument på förskolan Lindeberga Sjöängen

Här finns länkar till förskolan Lindeberga Sjöängens styrdokument

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns enheter

Miljö på förskolan Lindeberga Sjöängen

Här kan du läsa om förskolans miljöarbete

Matsedel och kostpolicy på förskolan Lindeberga Sjöängen

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Publicerad: 4 december 2020