Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Miljö på förskolan Lindeberga Sjöängen

Barn tillbringar en stor del av sin tid hos oss på förskolan. Därför är det viktigt att vi på förskolan arbetar med miljöfrågor.

Fler sidor inom om förskolan

Om förskolan Lindeberga Sjöängen

Här kan du läsa mer om förskolan

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Lindeberga Sjöängen

Här kan du läsa om förskolan Lindeberga Sjöängens verksamhetsidé, pedagogik och vision med mera

Planer och styrande dokument på förskolan Lindeberga Sjöängen

Här finns länkar till förskolan Lindeberga Sjöängens styrdokument

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns enheter

Matsedel och kostpolicy på förskolan Lindeberga Sjöängen

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Publicerad: 4 december 2020