Frånvarohantering

Barn som klättrar i klätterställning, fotografi

Kalmar kommun har infört ett nytt sätt att hantera frånvaro. Du frånvaroanmäler ditt barn via Edlevo, oavsett om det rör sig som en heldag eller bara några timmar under en dag. Du kommer även få meddelande från Edlevo om ditt barn har ogiltig frånvaro.

Fler sidor inom skolappar

Frågor och svar - allmänt

Allmänna frågor om skolapparna

Unikum

Unikum är den skolappen vi använder för att samla all dokumentation om ditt barn.

Edlevo

I skolsystemet Edlevo kommer du åt bland annat frånvaroanmälan, betyg, studieplan, barnschema och kontaktuppgifter.

Ditt barns schema

Frågor rörande schema

Publicerad: 10 maj 2024