Frågor och svar - allmänt

Från måndag den 27 februari kommer du att använda Edlevo för schema och frånvaroanmälan.

Försvinner Unikum?

Nej, Unikum kommer fortfarande användas för information och meddelanden. Edlevo är endast till för frånvaroanmälan.

Varför byter ni till Edlevo?

Det blev alldeles för mycket administration med frånvarofunktionen i Unikum. För att underlätta för personalen introducerar vi Edlevo som ett komplement för att de ska kunna ägna sig mer åt barnen än åt administration.

Kan jag ladda ner Edlevo efter lanseringsdagen?

Ja, det kan du. Men ju fortare du gör det desto bättre för personalen. Dessutom kan du få ett meddelande vid ogiltig frånvaro.

Måste jag ha två appar?

Ja, det måste du ha. Unikum kommer fortsättningsvis att användas för information och meddelanden. Edlevo är bara ett komplement som hanterar frånvaron.

Fler sidor inom skolappar

Unikum

Unikum är den skolappen vi använder för att samla all dokumentation om ditt barn.

Edlevo

I skolsystemet Edlevo kommer du åt bland annat frånvaroanmälan, betyg, studieplan, barnschema och kontaktuppgifter.

Frånvarohantering

Frågor rörande frånvaro

Ditt barns schema

Frågor rörande schema

Publicerad: 10 maj 2024