Kalmar kommun rankas högt i Skolverkets senaste statistik om lärarbehörighet

Kalmar kommun har visat sig vara en stark skolkommun när det kommer till lärarbehörighet, enligt Skolverkets senaste statistik.

Kommunen rankas som nummer fem i landet och når en tredjeplats av totalt 290 kommuner när endast kommunala skolor räknas.

Statistiken visar också att 93,4 procent av de undervisande lärarna i Kalmar kommun är behöriga i minst ett av de ämnen de undervisar i. Detta är den tredje högsta siffran i landet, vilket indikerar att våra lärare besitter hög kompetens.

— Det är fantastiskt att se att andelen behöriga och legitimerade lärare i Kalmar kommun är en av de högsta i landet. Vi är stolta över våra lärare och deras kompetens och engagemang för att stödja våra elevers lärande och utveckling, säger Marie Simonsson, ordförande i utbildningsnämnden.

Att ha en hög lärarbehörighet är en viktig faktor för att kunna erbjuda undervisning av hög kvalitet för att hjälpa kommunens elever att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

— Vi kommer att fortsätta att satsa på våra lärare och deras utbildning, för att se till att våra elever får den bästa möjliga utbildningen, säger Mats Linde, skolchef.

Kalmar kommun har legat högt rankat i Skolverkets statistik de senaste 10 åren. Detta är ett bevis på det engagemang och den höga kompetens som våra lärare har och det har varit ett konstant fokus på att leverera hög kvalitet i utbildningen.

Bland jämförelsekommunerna Växjö, Kristianstad, Halmstad och Karlskrona, Varberg och Skövde, placerar sig Kalmar kommun högst med drygt sju procentenheter högre än närmaste kommun i gruppen.

Publicerad: 4 maj 2023