Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Lärare i Kalmar kompetensutvecklar varandra

Den 31 oktober är det dags för femte upplagan av #SKOLPRATKALMAR, som är en kompetensutvecklingsdag för all pedagogisk personal i alla verksamheter inom Utbildningsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning.

- Skolprat är en dag då vi använder all den kompetens som finns inom den egna organisationen där lärare kompetensutvecklar varandra, säger Mats Linde, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen som arrangerar dagens tillsammans med Södermöre kommundelsförvaltning.

I år hålls utbildningsdagen på Tallhagsskolan i Kalmar, här kommer man kunna ta del av 49 olika föreläsningar på temat Agenda 2030 kopplat till utbildning.

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Delmål 4 i Agenda 2030 är god utbildning för alla - utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet.

Deltagarna kommer under dagen kunna välja på en mängd olika föreläsningar inom ramen för årets tema.

- Vi är glada att kunna erbjuda en stor bredd på föreläsningar och något för alla under dagen, det här visar också på den fantastiska kompetens som finns inom våra förvaltningar – Utbildningsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning, säger verksamhetsutvecklare Zejfa Buljugic som ingår i projektgruppen.

En föreläsning hålls av Karin Hammaräng med rubriken Det fjärde målet - god utbildning för alla, vilket syftar till att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalité och främja livslångt lärande.

En annan föreläsning handlar om Medveten pedagogik för hållbart lärande, där Ann-Sofie Johansson och Emma Edh föreläser om hur man kan öka måluppfyllelsen för alla barn och elever i Kalmar kommun?

Malin Annegård och Stina Jonsson kommer att föreläsa om positiva effekter av fysisk aktivitet har på inlärning och psykisk hälsa.

Dagen arrangeras mellan 08.30 och 16.00 och är uppdelad så hälften av pedagogerna går på föreläsningar på förmiddagen och hälften på eftermiddagen.

Publicerad: 20 oktober 2022