Utbildningsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning inför nya lärplattformen Unikum från och med i höst

Inför höstterminen byts den föregående lärplattformen edWise ut till nya Unikum. Från och med nu kommer används appen Unikum för att lägga scheman, följa elevdokumentation med mera.

Publicerad: 9 augusti 2022