Kalmar på femte plats i andel behöriga lärare grundskola

Skolverkets senaste statistik visar att Kalmar kommun ligger på plats 5 av landets 290 kommuner när det gäller andel behöriga lärare som arbetar i våra grundskolor, årskurs 1-9.

Denna placering får Kalmar i jämförelse med landets alla skolor. Utgår man enbart från statistiken för de kommunala skolorna hamnar Kalmar istället på plats 4 av 290.

- Vi är otroligt stolta över detta resultat! I Kalmar kommun prioriterar vi barnens möjligheter att få goda kunskaper. Med bra och behöriga lärare ger vi alla våra elever en god chans att få en bra start på livet, säger Lasse Johansson (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Många faktorer spelar in

Statistiken som Skolverket utgår från mäter tillsvidareanställda lärare, men tar också med lärare som är anställda på vikariat längre än en månad. Det innebär för Kalmars del att mätningen visar kompetensen hos över 567 lärare. De undervisande lärarna i Kalmar som har behörighet i minst ett ämne de undervisar i, är i denna mätning 86,5 procent, vilket alltså är femte högsta siffran i landet.

Kalmar kommun har sedan flera år haft en strävan mot ett tydligt mål.
- Vi ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner totalt sett, säger verksamhetschef Emad Soukiyh, och fortsätter : Vi har kommit en bra bit på väg – men vi kan bli ännu bättre.

- 2022 faller vi ett par placeringar jämfört med föregående år. Detta på grund av ett tapp i behörighet med cirka en procentenhet. Förra året låg vi tvåa. Vi ska tillbaka dit igen, säger Emad Soukiyh.

I topp bland jämförelsekommunerna

Bland jämförelsekommunerna Växjö, Kristianstad, Halmstad och Karlskrona ligger Kalmar i topp med drygt 12 procentenheter högre än närmaste kommun i gruppen.

Publicerad: 13 maj 2022