Årets prestationspriser till förskola, grundskola och fritidshem delas ut

Sex skolor tar hem Prestationspriset 2021 när vårdnadshavare och elever har fått säga sitt om hur nöjda de är med verksamheten. Barkestorpsskolan står för det bästa framsteget med en förbättring på nästan 14 procent.

Prestationspriserna baseras på nöjdhet och en enkätmätning som genomförts för elever och vårdnadshavare vid grundskola och fritidshem, och för vårdnadshavare inom förskolan.
- Det är viktigt för oss att göra den här kundnöjdhetsenkäten för att lyssna in vad våra elever och vårdnadshavare tycker om vår verksamhet. Att vi kan få indikationer på hur vi kan förbättra oss är bra, säger Lasse Johansson, ordförande i utbildningsnämnden.

I varje verksamhetskategori delas två priser ut. Ett för skolan som har högst resultat och ett för skolan som förbättrat sig mest. Varje vinnare får 50 000 kronor.

Fakta om Prestationspriset

Mätningarna genomförs varje år sedan 2014.
Priset som årets förbättrare ska vara en uppmuntran snarare än ett styrmedel.
Prissumman är en belöning för att kunna satsa extra på kompetensutveckling eller annat som kommer personalen till del.

Publicerad: 1 april 2022