Vinterpriser för att inspirera elever till bättre prestationer

Illustration "Vinterpriser för att inspirera elever till bättre prestation!"

För sjunde gången delar utbildningsnämnden ut Vinterpriset – ett pris för att inspirera Kalmar kommuns elever till bättre prestationer.

Priset brukar delas ut i två olika kategorier – högsta genomsnittliga meritvärde och störst framsteg, men då det gjorts nya klassorganisationer på flera av våra skolor är inte största framsteg jämförbart med föregående år och delas därför inte ut.

Pris för högst genomsnittligt meritvärde delas ut
Priset premierar alltså klasser som har nått längst i sin kunskapsutveckling, genom högsta genomsnittliga meritvärde. Nu delas fyra priser ut ett till en klass i vardera årskurs 6 till 9. Varje pris är på 10 000 kronor vilka ska användas till någon form av studieresa.

Prisutdelare är, precis som tidigare, utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson.

Senast uppdaterad: 29 mars 2022
Publicerad: 28 mars 2022