Utbildningsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning inför nya lärplattformen Unikum

Då den nuvarande lärplattformen edWise inte uppdateras längre och inte uppfyller de krav vår verksamhet önskar påbörjades hösten 2020 arbetet med att hitta en ny lärplattform.

Som ett led i att ta fram underlag för beslut satte förvaltningarna samman en referensgrupp bestående av planeringssekreterare, rektorer, skolsekreterare och IT-pedagoger. För att förenkla och påskynda processen valde förvaltningarna att avropa det licenspartneravtal kommunkoncernen har med ATEA. Efter att ATEA sedan presenterat tre olika leverantörer och deras plattformar föll valet på Unikum.

- Unikum är en modern lärplattform som är tydlig och lättanvänd för både vårdnadshavare och pedagoger, vilket kändes viktigt för oss, berättar Pär Burvall, digitaliseringsledare på utbildningsförvaltningen. I plattformen kan pedagogisk personal till exempel kommunicera, föra när- och frånvaro och dokumentera med text, bilder och filmer på ett enkelt sätt. Vårdnadshavare har en app och därmed en väg in för allt som rör deras barn och ungdomar.

- Det känns bra att vi hittat en plattform som är enkel och smidig att använda både för våra medarbetare och för vårdnadshavare, säger Mats Linde, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen och Lena Thor, förvaltningschef för Södermöre kommundelsförvaltning. Användarvänligheten är det viktigaste!

Införandet av Unikum kommer att ske inför höstterminens start 2022.

För mer information kontakta
Pär Burvall, digitaliseringsledare utbildningsförvaltningen, 0480-45 30 28
Mats Linde, förvaltningschef samt skolchef utbildningsförvaltningen, 0480-45 30 02
Lena Thor, förvaltningschef Södermöre kommundelsförvaltning, 0480-45 29 01

Publicerad: 18 februari 2022