Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Stängning av förskolan Halltorp

Stängningen gäller måndagen den 14 februari 2022.

Efter dialog med Ann-Kristin Karlsson, rektor för förskolan Halltorp, har huvudmannen fattat beslut om att förlänga stängningen av förskolan Halltorp. Stängningen gäller måndagen den 14 februari 2022.

Skäl för beslutet är avsaknad av tillräcklig bemanning för att bedriva trygg och säker verksamhet.

Viss verksamhet kommer att bedrivas under tiden för barn vars båda vårdnadshavare har ett samhällsviktigt yrke.

Medarbetare och vårdnadshavare på enheten informeras under dagen.

Publicerad: 11 februari 2022