Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Ändrade öppettider på förskolan Påryd

Ändrade öppettider på förskolan Påryd. Förskolan är öppen 06.00-15.00 den 11 februari 2022.

Efter dialog med Siv Romberg, rektor för förskolan Påryd, har huvudmannen fattat beslut om ändrade öppettider på förskolan Påryd. Förskolan är öppen 06.00-15.00 den 11 februari 2022.

Skäl för beslutet är avsaknad av tillräcklig bemanning för att bedriva trygg och säker verksamhet.

Medarbetare och vårdnadshavare på enheten informeras under dagen.

Publicerad: 10 februari 2022