Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Två klasser vid Gröndalsskolan stängs

Problem med bemanning gör att kommunen har beslutat att stänga D och E-klassen vid Gröndalsskolan.

Beslutet togs efter samråd med rektor för Gröndalsskolan, Susanne Lind, och beror på att det saknas tillräcklig bemanning för att bedriva trygg och säker verksamhet.

Grundsärskolans två klasser, D och E, kommer att vara stängda från måndagen den 7 februari till och med onsdagen den 9 februari.

Medarbetare och vårdnadshavare på enheten informerades under morgonen.

Publicerad: 7 februari 2022