Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Stängning av förskolan Lokomotivet

Problem med bemanning gör att kommunen har beslutat att stänga förskolan Lokomotivet.

Beslutet togs efter dialog med rektor för förskolan Trollet, Jeanette Kennerfalk, och beror på att det saknas tillräcklig bemanning för att bedriva trygg och säker verksamhet.

Förskolan kommer att vara stängd från måndagen den 7 februari till och med onsdagen den 9 februari.

Viss verksamhet kommer att ske för barn med vårdnadshavare som båda två har ett samhällsviktigt yrke.

Medarbetare och vårdnadshavare på enheten är informerade.

Publicerad: 7 februari 2022