Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Fyra avdelningar vid förskolan Ekbacken stängs

Problem med bemanning gör att kommunen har beslutat att stänga avdelningarna Blåsippan, Vitsippan, Smörblomman och Violen vid förskolan Ekbacken, som är en del av förskolan Läckeby.

Beslutet togs efter samråd med rektor för förskolan Läckeby, Susanne Ek, och beror på att det saknas tillräcklig bemanning för att bedriva trygg och säker verksamhet.

Avdelningarna kommer att vara stängda från tisdagen den 8 februari till och med torsdagen den 10 februari.

Viss verksamhet kommer att ske för barn med vårdnadshavare som båda två har ett samhällsviktigt yrke.

Medarbetare och vårdnadshavare på enheten informerades under dagen.

Publicerad: 7 februari 2022