Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från idag klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Distansundervisning för förskoleklasserna på Vasaskolan

Efter samråd med rektorn för Vasaskolan, Johannes Landtreter, har huvudmannen beslutat om distansundervisning för förskoleklasserna på Vasaskolan.

Beslutet gäller från och med idag måndag den 31 januari till och med onsdag den 2 februari.

Skäl för beslutet är avsaknad av tillräcklig bemanning för att bedriva trygg och säker verksamhet.

Lunch går att hämta på skolan.

Information kring läget kommunicerades med vårdnadshavare och personal under morgonen.

Publicerad: 31 januari 2022