Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Fritidshemmet på Tvärskogsskolan håller stängt

Fritidshemmet är stängt från och med den 25 januari och till och med den 26 januari.

Södermöre kommundelsnämnd beslutar, efter dialog med rektor Siv Romberg, att från och med 25 januari 2022 och till och med 26 januari 2022 stänga fritidshemmet på Tvärskogsskolan. Övrig verksamhet påverkas inte.

– Det är fortsatt en så stor andel av personalen vid fritidshemmet som är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19 att det under viss tid inte går att bedriva verksamheten på fritidshemmet, säger Lena Thor, förvaltningschef.

Publicerad: 24 januari 2022