Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Distansundervisning för årskurs 7-9 på Södermöreskolan

Från och med tisdagen den 25 januari 2022 till och med fredagen 28 januari 2022 övergår eleverna i årskurs 7–9 till distansundervisning.

Södermöre kommundelsnämnd beslutar, efter dialog med Hanna Klingstedt rektor för Södermöreskolan och förvaltningschef Lena Thor, att tisdagen den 25 januari 2022 till och med fredagen 28 januari 2022 övergår eleverna i årskurs 7–9 till distansundervisning.

Man övergår tillfälligt till distansundervisning på grund av personalbrist orsakad av det virus som orsakar covid-19 i verksamheten.

Rektor ges möjlighet att göra undantag från ovanstående för elever i behov av särskilt stöd.

Eleverna undervisas enligt planerat schema och lunch går att hämta.

Information kring läget kommer att kommuniceras med vårdnadshavare och personal under dagen.

Publicerad: 24 januari 2022