Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från idag klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Tre avdelningar vid förskolan Björkenäs stängs

Problem med bemanning gör att kommunen har beslutat att stänga avdelningarna Månen röd, Månen blå och Solstrålen vid förskolan Björkenäs.

Beslutet togs efter dialog med rektor, Anne-Li Smedberg, och beror på att det saknas tillräcklig bemanning för att bedriva trygg och säker verksamhet.

Förskolan kommer att vara stängd från måndagen den 24 januari till och med onsdagen den 26 januari.

Viss verksamhet kommer att ske för barn med vårdnadshavare som båda två har ett samhällsviktigt yrke.

Medarbetare och vårdnadshavare vid förskolan informerades under söndagen.

Publicerad: 23 januari 2022