Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Stängning av fritidshemmet i Tvärskog

Fritidshemmet i Tvärskog kommer att vara stängt från fredagen den 21 januari till och med måndagen den 24 januari.

Beslutet togs efter dialog med Siv Romberg, rektor, och beror på att det saknas tillräcklig bemanning för att bedriva trygg och säker verksamhet.

Publicerad: 20 januari 2022