Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Avdelningar stängs på förskolan Ljusstaden

Stängningen gäller från tisdagen den 18 januari till och med fredagen den 21 januari.

Efter rekommendation från smittskyddsenheten och i dialog med Liselott Göth Hallgren, rektor för förskolan Ljusstaden, har huvudmannen fattat beslut om att stänga av avdelningarna Norrskenet och Vintergatan (huset Satelliten).

Stängningen gäller från tisdagen den 18 januari till och med fredagen den 21 januari.

Skäl till beslutet är att bryta smittkedja. Viss verksamhet kommer att bedrivas under tiden för barn vars båda vårdnadshavare har ett samhällsviktigt yrke.

Medarbetare och vårdnadshavare på enheten informeras under dagen.

Publicerad: 18 januari 2022