Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Distansundervisning för klass klasserna B, E och L på Gröndalsskolan

I samråd med rektorn för Gröndalsskolan – Susanne Lind – och regionens smittskyddsläkare har huvudmannen beslutat om övergång till undervisning på distans för klasserna B, E och Lpå Gröndalsskolan.

Beslutet gäller för resten av dagen samt morgondagen, 17-18 januari 2022.

Skäl till beslutet är att bryta smittkedja.

Medarbetare och berörda vårdnadshavare på enheten har informeras under dagen.

Publicerad: 17 januari 2022