Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Tre avdelningar stängs vid förskolan Lindö

För att bryta smittkedjan har kommunen beslutat att stänga avdelningarna Juvelen, Kronan och Skatten vid förskolan Lindö.

Beslutet togs efter rekommendation från smittskyddsläkare och i dialog med Hildur Blaasvaer Brorsson, rektor vid Förskolan Lindö.

Stängningen gäller från måndag den 17 januari till och med onsdag den 19 januari.

Viss verksamhet kommer att ske för barn med vårdnadshavare som båda två har ett samhällsviktigt yrke.

Medarbetare och vårdnadshavare informeras under måndagen.

Publicerad: 16 januari 2022