Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Förskolan Stensberg stängs

Problem med bemanning gör att kommunen har beslutat att stänga förskolan Stensberg.

Beslutet togs efter dialog med rektor, Lena Lavi, och beror på att det saknas tillräcklig bemanning för att bedriva trygg och säker verksamhet.

Förskolan kommer att vara stängd från måndagen den 17 januari till och med tisdagen den 18 januari.

Viss verksamhet kommer att ske för barn med vårdnadshavare som båda två har ett samhällsviktigt yrke.

Medarbetare och vårdnadshavare på enheten informeras under söndagen.

Publicerad: 16 januari 2022