Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från idag klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Distansundervisning för årskurs 2 vid Trekantenskolan

För att bryta smittkedjan har kommunen beslutat om distansundervisning för årskurs 2 vid Trekantenskolan.

Beslutet togs efter rekommendation från smittskyddsläkaren och i samråd med rektorn för Trekantenskolan, Ann-Charlotte Nilsson.

Eleverna undervisas enligt planerat schema och lunch går att hämta vid skolan.

Information kring läget har kommunicerats med vårdnadshavare och personal under söndagen.

Publicerad: 16 januari 2022